Studentskrivningar

Studentskrivningar anordnas två gånger per läsår och består av ett obligatoriska ämne, modersmålet, samt åtminstone tre andra ämnen. Studentskrivningarna kan spridas på tre på varandra följande skrivningstillfällen. I finska och matematik ordnas proven på två olika nivåer, en mera krävande och en mindre krävande nivå (A- och B-nivå).
Detaljerad information om studentskrivningarna finns på Studentexamensnämndens hemsida.


Digabi
digitaliseringsprojektet av studentskrivningarna

Planering av studentskrivningarna


Studentskrivningarna hösten 2019


Alla prov är elektroniska

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

Måndag      16.9.

Främmande språk, kort lärokurs, tyska och franska

Onsdag      18.9

Modersmål, läskompetens

Fredag       20.9.

Främmande språk, lång lärokurs, engelska

Tisdag      24.9.

Matematik


Torsdag     26.9.

Realprov 1: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Fredag      27.9.

Det andra inhemska språket, finska

Tisdag       1.10

Modersmål, skrivkompetens

Torsdag      3.10

Realprov 2 : religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap Studentskrivningarna våren 2020


Alla prov är elektroniska.

                                                                                                                                                                                    

Tisdag      10.3.

Modersmålet, läskompetens


Torsdag    12.3

Modersmål, skrivkompetens


Fredag     13.3      

Främmande språk, kort lärokurs, tyska och franska

Måndag    16.3.

Det andra inhemska språket, finska


Onsdag     18.3.

Matematik


Fredag     20.3.

Främmande språk, lång lärokurs, engelska


Tisdag      24.3.

Realprov 1 : religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap


Torsdag    26.3.

Realprov 2: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi