Studentskrivningar

Studentskrivningar anordnas två gånger per läsår och består av ett obligatoriska ämne, modersmålet, samt åtminstone tre andra ämnen. Studentskrivningarna kan spridas på tre på varandra följande skrivningstillfällen. I finska och matematik ordnas proven på två olika nivåer, en mera krävande och en mindre krävande nivå (A- och B-nivå).
Detaljerad information om studentskrivningarna finns på Studentexamensnämndens hemsida.


Digabi
digitaliseringsprojektet av studentskrivningarna

Planering av studentskrivningarna


Studentskrivningarna hösten 2018


Alla prov är elektroniska, förutom matematikprovet som skrivs på papper.

                                                                                                                                                                                    

Måndag      17.9.

Modersmål - läskompetens

Onsdag      19.9

Främmande språk lång lärokurs, engelska

Fredag       21.9.

Realprov I : religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap 

Måndag      24.9.

Främmande språk, kort lärokurs, tyska och franska 


Tisdag       25.9.

Modersmålet - skrivkompetens


Torsdag      27.9.

Det andra inhemska språket, finska

Fredag       28.9.

Realprov 2: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Måndag      1.10

Matematik
Studentskrivningarna våren 2019


Alla prov är elektroniska.

                                                                                                                                                                                    

Tisdag      12.3.

Modersmålet, läskompetens


Torsdag    14.3

Främmande språk, kort lärokurs: tyska och franska


Fredag     15.3      

Realprov 1: psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Måndag    18.3.

Det andra inhemska språket, finska


Onsdag     20.3.

Främmande språk, lång lärokurs, engelska


Fredag     22.3.

Modersmålet - skrivkompetens


Tisdag      26.3.

Matematik


Torsdag    28.3.

Realprov 2 : religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap