Sociala förmåner:
  • Studierna är avgiftsfria med undantag av böcker och övrigt skolmaterial som den studerande bekostar själv.
  • Skollunchen är gratis.
  • Ansökan om statligt studiestöd (studiepenning och bostadstillägg) bör göras inom augusti. Studiepenning beviljas inte så länge som den studerande får barnbidrag (17 år). Ansökningsblanketter finns på nätet.
  • FPA betalar skolresestöd om skolresan är minst 10 km (enkel resa) dock med en självrisk för den studerande. Ansökan via skolan inom augusti. Ansökningsblanketter fås på nätet: FPA – studerande – skolresestöd. Blanketterna förs till skolans kanslist Eivor Suominen.