Kurser i informationsteknologi 
 
Sedan hösten 2009 erbjuds 25 sp* via Öppna universitetet vid Åbo Akademi (ÖPU). Kurserna riktar sig speciellt till studerande som siktar på att bli filosofie magister (Datavetenskap) eller diplomingenjör (Datateknik) men passar alla som är intresserade av datorer/datateknik.

Följande nätkurser är gemensamma för båda ämnena:
  • Introduktion till informationsteknologi            20.9. - 31.12.2018 
  • Programmering I (grundkurs)                             17.1. - 31.5.2019
  • Programmering II (fortsättningskurs)               20.9. - 31.12.2018
  • Datorteknik                                                           17.1. - 31.5.2019                                           
Kurserna är avgiftsfria för gymnasiestuderande och en avlagd kurs ger två gymnasiekurser.

Anmälan sker sker i god tid före kursen inleds. Se kursutbud. 

Intresserade skall först kontakta Folke Rosenberg och sedan anmäla sig via https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

Ytterligare information: Planerare Carina Gräsbeck, tfn: (02) 215 4644, carina.grasbeck@abo.fi

Kontakta rektor eller Folke Rosenberg om du har frågor kring de praktiska arrangemangen på skolan.
*) sp = studiepoäng. Ett års heltidsstudier vid ett universitet ger i medeltal 60 sp.


Studieplats vid Åbo Akademi via Öpu-leden

Man kan söka in till Åbo Akademi via den sk. Öpu-leden om man avlagt minst 25 sp i Datavetenskap eller Datateknik med vitsordet goda insikter. Läs mera om denna möjlighet på www.abo.fi/student/opuleden/