Kurser i informationsteknologi 
 
Sedan hösten 2009 erbjuds 25 sp* i informationsteknologi via CLL/öppna universitetet vid Åbo Akademi. Kurserna riktar sig speciellt till studerande som siktar på att bli filosofie magister (Datavetenskap) eller diplomingenjör (Datateknik) men passar alla som är intresserade av datorer/datateknik.

Följande nätkurser är gemensamma för båda ämnena:
    Introduktion till informationsteknologi
    19.9 -31.12.2019

    Programmering I (grundkurs)                             
    16.1. - 31.5.2020

    Programmering II (fortsättningskurs)               
    28.10. - 31.12.2020

    Databaser                                                                  
     7.1. - 28.2.2020                                           

Kurserna är avgiftsfria för gymnasiestuderande och en avlagd kurs ger två gymnasiekurser.

Anmälan sker sker i god tid före kursen inleds. Se kursutbud. 

Intresserade skall först kontakta Folke Rosenberg och sedan anmäla sig via https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

Ytterligare information: Planerare Carina Gräsbeck, tfn: +3582 215 4644, carina.grasbeck@abo.fi

Kontakta rektor eller Folke Rosenberg om du har frågor kring de praktiska arrangemangen på skolan.
*) sp = studiepoäng. Ett års heltidsstudier vid ett universitet ger i medeltal 60 sp.


Studieplats vid Åbo Akademi via Öpu-leden

Man kan söka in till Åbo Akademi via den sk. Öpu-leden om man avlagt minst 25 sp i informationsteknologi med vitsordet goda insikter. Läs mera om denna möjlighet på www.abo.fi/student/opuleden/