Personal 2018-2019

Namn:

Aspelin Sofia

Drugg Stefan

Enroth-Nyman Sara

Fagerholm Mats

Fröberg Ann-Charlotte

Gustafsson Annika

Hartman Helena

Henriksson Petra

Kronstöm Emilia

Kurvinen Kyösti

Lagerspetz Carita

Mannil, Ida

Nordqvist Ditte

Ohls-Ahlskog Katarina

Palmqvist Gunilla

Pihala, Riitta-Mai

Rosenberg Folke

Sahakoski Lena

Seppälä Anja

Sjöblom Thomas

Ström Johan

Ström-Koivumäki Monica

Sundgren Lotta

Suominen Eivor

Söderman Tove

Wetterstein Maria

Öhrnberg Mikael

Ämne(n):

Skolhälsovårdare

Vaktmästare

Tyska, entreprenörskurser

Vicerektor, historia, samhällslära

Modersmål och litteratur

Rektor, historia

Bildkonst

Kurator

Hälsokunskap

Gymnastik

Musik

Gymnastik

Religion, psykologi, filosofi, livsåskådning

Franska, engelska

Biologi, geografi

Bildkonst

Matematik, fysik

Finska

Skolpsykolog

Studiehandledning

Matematik, fysik

Finska

Studiehandledning, tjänstledig läsåret 2018-2019

Kanslist

Engelska

Modersmål och litteratur

Fysik, kemi, matematik