Personal 2019-2020

Namn:                      

Aspelin Sofia

Drugg Stefan

Enroth-Nyman Sara

Fagerholm Mats


Fröman Sofia

Gustafsson Annika

Hartman Helena

Henriksson Petra

Högström Henry

Karhunen Jasper

Kronstöm Emilia

Kurvinen Kyösti

Lagerspetz Carita

Mannil, Ida

Nordqvist Ditte

Ohls-Ahlskog Katarina


Palmqvist Gunilla

Pihala, Riitta-Mai

Rosenberg Folke

Sahakoski Lena

Seppälä Anja

Sjöholm Jessica

Ström Johan

Ström-Koivumäki Monica

Sundgren Lotta

Suominen Eivor

Söderman Tove

Wetterstein Maria

Wärn Christoffer

Öhrnberg Mikael

Ämne(n):

Skolhälsovårdare

Vaktmästare

Tyska, entreprenörskurser

Vicerektor, historia, samhällslära. 

Faderskapsledig hela läsåret

Speciallärare

Rektor, historia

Bildkonst

Kurator

Franska, engelska

Historia, samhällslära

Hälsokunskap

Gymnastik

Musik

Gymnastik

Religion, psykologi, filosofi, livsåskådning

Franska, engelska. 

Tjänstledig läsåret 2019-2020

Biologi, geografi

Bildkonst

Matematik, fysik

Finska

Skolpsykolog

Skolhandledare

Matematik, fysik

Finska

Studiehandledning

Kanslist

Engelska

Vicerektor, modersmål och litteratur

Modersmål och litteratur

Fysik, kemi, matematik