Om skolan Pargas svenska gymnasium är ett svenskspråkigt gymnasium i skärgårdsstaden Pargas.

Sina rötter har skolan i den privata femklassiga mellanskolan Pargas svenska samskola som grundades 1910.

Från 1947 utvidgades skolan med gymnasieklasser och 1950 kunde de första studenterna dimitteras. Vid grundskolans införande 1973 blev gymnasieklasserna ett fristående gymnasium i kommunal regi under namnet Pargas svenska samgymnasium.

Skolans namn ändrades 1985 till Pargas svenska gymnasium.

Det nuvarande skolhuset är byggt 1977.


Information om skolan hittar du även på Youtube: Video