Gymnasiets målsättning och uppgifter

Gymnasiet är en allmänbildande skola som ger beredskap för studier på högskolenivå och för yrkesstudier på institut- och yrkeshögskolenivå. Gymnasiestudierna som i regel är treåriga avslutas med en riksomfattande studentexamen. Allmänt strävar skolan till att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som hjälper de studerande att klara sig i ett ständigt föränderligt samhälle, dvs. goda språkkunskaper,matematiskt-naturvetenskapligt kunnande, skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, datatekniskt kunnande samt initiativförmåga och företagsamhet. De studerande erbjuds stor valfrihet och möjligheter till individuella studieprogram (se timplanen). Genom val av kurser från andra skolor kan studieprogrammen ytterligare breddas.

Studiernas uppläggning

Studierna i gymnasiet är kursformade, periodiserade och årskurslösa.

Kursformade studier innebär att varje läroämne är indelat i kurser omfattande ca 38 timmar. Varje kurs utgör en självständig helhet med eget mål och eget innehåll och bedöms skilt för sig.

Periodiserade studier är ett tekniskt sätt att ordna studierna i koncentrerad form. Läsåret indelas i fem perioder och i varje period läser eleven 5-6 kurser 5 timmar i veckan i varje kurs. Jämsides kan man ha spridd läsordning i något ämne vars art och mål förutsätter att lektionerna sprids över hela terminen eller läsåret (t.ex. gymnastik).

Årskurslösa studier innebär att den studerande inte är bunden till någon klass utan läser sig igenom gymnasiet i egen takt efter ett individuellt uppgjort studieprogram. Genom att alla studerande följer ett gemensamt veckoschema kan de smidigt flytta mellan olika grupper som därför kan vara olika till storlek och åldersstruktur. Studietiden kan variera från 2-4 år.