Internationella kontakter

Årligt skolutbyte med César-Franck-Athäneum-skolan i Kelmis, Belgien

Pargas svenska gymnasium har sedan 90-talet en vänskola i Kelmis, Belgien. Skolan heter César-Franck-Athäneum och är belägen i den tyskspråkiga delen av Belgien. Årligen ordnar PSG en resa till Kelmis för att besöka skolan och bekanta oss med den tyskspråkiga minoriteten i Belgien. Under resan får de studerande bo hos värdfamiljer och får en fin möjlighet att öva tyska. Varje år kommer även studerande från Kelmis på besök till Pargas. Utbytet är främst riktat till de studerande som läser tyska vid Pargas svenska gymnasium. 

Fotografier från belgarnas besök till Pargas i april 2016:

Länk till skolans hemsida: 

Foto från besöket i april 2016, belgiska och finländska studerande och lärare på väg och bada bastu till Nagu gästhamn. 

Erasmus+ projektet ICC

PSG har gått med i ett internationellt Erasmus+ projekt tillsammans med skolor från England, Tyskland, Frankrike och Spanien. Projektet namn är International Career Centre (ICC) och det handlar bl.a. om internationella studier. Den första resan gick till Saarbrücken i Tyskland i december 2017. Den andra resan gick till Boston, England i januari 2018. Under hösten 2018 ägde två resor rum: en resa till Frankrike i oktober och en resa till Spanien i november. 

I januari 2019 är det dags för PSG att vara värd för en projektvecka då de andra skolorna kommer på besök till Pargas.


C’EST L’HEURE DE L’AFRIQUE - IT’S TIME FOR AFRICA

Pargas svenska gymnasium deltog under läsåren 2015-2016 samt 2017-2018 i ett projekt tillsammans med gymnasierna i Karleby, Kronoby och Nykarleby. Karleby svenska gymnasium administrerade projekten och vi fick bidrag från Utbildningsstyrelsen. Projekten utmynnade i resor till Senegal i Västafrika 19-29.1 2016 och 20.2 - 2.3.2018.


Under läsåret 2019-2020 kommer PSG igen att delta i detta projekt. Det betyder att fyra studerande och en lärare åker iväg till Senegal i Västafrika 18.2-28.2.2020. Medföljande lärare är skolans vicerektor Maria Wetterstein.


Målet med projektet är ökad förståelse för vårt globala ansvar, motverkande av rasism och bildande av nätverk mellan ungdomar dels i Finland, dels i Senegal. I praktiken får de studerande en möjlighet att bekanta sig med ett utvecklingsland och få se hur det är att bo och leva i ett afrikanskt land. Man får också en inblick i hur man jobbar inom Finska missionssällskapet. I Senegal har man under tidigare år besökt huvudstaden Dakar och den berömda slavön Ile de Gorée. Största delen av tiden vistas i staden Fatick på landsbygden. Där bor vi på katolska kyrkans internat och kommer att besöka bland annat ett gymnasium där de studerande får tillfälle att träffa sina senegalesiska vänelever och även besöka deras hem. Programmet för resan 2020 är under arbete.


Video från Senegalresa av Simon Randström


Studieresa till CERN eller München

Tekniska föreningen i Finland (TFiF) ordnar årligen i maj en TekNatur-tävling för de finlandssvenska gymnasierna. Studerande från åk 2, som läst fysik har möjlighet att delta. De fem bästa eleverna från de tävlande svenskspråkiga gymnasierna vinner en resa till forskningscentret CERN eller till München. Dessutom lottas två resor ut bland alla deltagare. Tävlingen fungerar också som uttagskriterium för de elever som efter att ha deltagit i CERN-nätkursen på egen bekostnad vill delta i studiebesöket till CERN eller München. Resorna ordnas i början av december eller i början  januari.


Comments