Specialkurser i PSG

Entreprenörskap

Pargas svenska gymnasium erbjuder ett unikt kurspaket i entreprenörskap. Kurserna är praktiskt inriktade och vi lär oss via diskussioner, spel, studiebesök och uppgifter. Inga kursprov eller förhör ingår i entreprenörskurserna. Målet med kurserna i entreprenörskap är att uppmuntra ungdomar till företagsamhet och kreativitet. Kurserna ordnas i samarbete med lokala företag och aktörer. 

Har du frågor om entreprenörskurserna? Kontakta Annika Gustafsson (annika.gustafsson(at)edu.pargas.fi) eller kursläraren i respektive kurs. 

1. Ung företagsamhet (UF) 
2 kurser, period 1-5

Under ett läsår startar, driver och avvecklar de studerande egna företag. De börjar med företagsidé, budget, finansieringsplan, marknadsföringsplan och arbetsfördelning. Nästa fas är förverkligande av företagsplanen. I slutet av läsåret avvecklas företagen. Tack vare den konkreta erfarenheten får de studerande uppleva hur livet som företagare kan vara. Kursspråk svenska och finska. Kurslärare Sara Enroth-Nyman (sara.enroth@edu.pargas.fi) 

2. Pengar och planer (SL05) 


Affärsekonomi som alla kan förstå. Vi lär oss grundbegreppen inom företagsekonomi via diskussioner, spel och studiebesök. Vi bekantar oss med utmaningar och förväntningar som en företagare ställs inför. Kurslärare Filip Lundstén. 

3. Get the deal (GTD)
1 kurs

Kom med och tävla för PSG! Tävlingsveckoslut 5-7.10.2018. Andra stadiets studerande tävlar i företagsamhet. Varje skola representeras av ett lag. Lagen får varsitt uppdrag från lokala företag. Uppdragen är baserade på företagens aktuella behov. Under tävlingsveckoslutet får lagen hjälp av företagscoacher. Efter tävlingsveckoslutet ordnas en final där alla lagen presenterar sina resultat, en jury utser det vinnande laget. Kursspråk svenska och finska. Kontaktperson Sara Enroth-Nyman (sara.enroth(at)edu.pargas.fi).

Deltagarfeedback om tävlingen:
"Stämningen var mycket bra och det var mycket lärorikt att delta eftersom man lärde sig snabbt hur man samarbetar som grupp och hur man får fram det väsentliga när man planerar."

4. Marknadsför effektivt (ME)
Ordnas inte läsåret2019-2020

Lär dig grunderna i marknadsföring genom att marknadsföra konkreta varor, tjänster och evenemang. Lär dig planera layout för hemsidor och uppdatering av hemsidor. 


5. Presentera och påverka (Mo 12) 

1 kurs, period 5 


Bli bättre på att uttrycka dig själv i grupp och framför publik. I kursen fördjupar vi våra kunskaper i bl.a. retorik, självkännedom och gruppdynamik i form av teorier och praktiska övningar. Kursspråk svenska. Lärare Maria Wetterstein, maria.wetterstein(at)edu.pargas.fi

Deltagarnas kommentarer om kursen (som tidigare hette EDA, Engagera dig och andra):
"Det var en rolig och annorlunda kurs. Jag har lärt mig mycket nytt, om att tala inför andra osv som jag inte skulle kunna lära mig på samma sätt någon annanstans. Det var bra att det inte fanns prov eller förhör, då blev inte kursen jobbig. Det är synd att det inte finns en EDA2 för jag skulle gärna gå."

"Rolig och varierande kurs. Jag kommer själv att ha nytta av de övningar vi gjort i framtiden."

6. Recycle IT (RI)
2 kurser, period 1 och 2

Kom med på kursen och bli IT-handledare för seniorer. Lär dig genom teori, praktik och självständigt arbete hur du handleder seniorer i användningen av olika IT-verktyg. Kurslärare Pasi Holmberg (pasi(at)fsu.fi). Mer information inom kort på hemsidan recycleit.fi
Comments