Pargas svenska gymnasium


Aktuellt

I maj 2019 kommer en grupp studerande samt två lärare att besöka förintelselägret Auschwitz i Polen. Vi kommer att flyga till Krakow där vi bor och gör studiebesök. Resan blir av eftersom vår lektor i historia Mats Fagerholm våren 2018 tilldelades ett lärarpris för förtjänstfull lärargärning av Finska Vetenskaps-Societeten där en prissumma även gavs till skolan. Dessa medel gör att de studerande kan komma med på resan till ett subventionerat pris. 

Läroplanen 

Läroplanen finns nu i PDF-format. För att lätt kunna läsa läroplanen kan du ladda ner den. Då kan du klicka på önskad rubrik för att genast hoppa till önskat stycke. 


Nytt internationellt projekt på gång

PSG har gått med i ett internationellt Erasmus+ projekt tillsammans med skolor från England, Tyskland, Frankrike och Spanien. Projektet namn är International Career Centre (ICC) och det handlar bl.a. om internationella studier. Den första resan gick till Saarbrücken i Tyskland i december 2017. Den andra resan gick till Boston, England i januari 2018. 

Under hösten 2018 kommer två resor att äga rum: en resa till Frankrike i oktober och en resa till Spanien i november. 
I januari 2019 är det dags för PSG att vara värd för en projektvecka då de andra skolorna kommer på besök till Pargas. 


Här är det glada gänget som åkte till Tyskland i december 2017. 


Resa till César-Franck-Athäneum-skolan i Kelmis, Belgien 10-14.10.2018

I oktober åker tio studerande och två lärare på besök till vår vänskola César Franck Athenäum i Kelmis i Belgien. Är du intresserad av att börja studera vid PSG?

Pargas svenska gymnasium är en skola där tryggheten och trivseln prioriteras. 
Skolan har behöriga och duktiga lärare och vi levererar goda resultat.
Från och med hösten 2016 har vi ett språkligt gränsöverskridande samarbete med stadens finskspråkiga gymnasium, Paraisten lukio.

I vårt gymnasium har du möjligheter att välja kurser i entreprenörskap och delta i internationellt utbyte. 

Från och med hösten 2018 erbjuder vi möjligheter till de idrottsintresserade ungdomarna att träna under skoltid. Huvudman för träningarna är Pargas idrottsförening, PIF. Närmare information om antagningar, avgifter m.m. fås av Andreas von Bergmann, andreas.bergmann(at)evl.fi

Vi inleder också ett samarbete med stadens kulturenhet som erbjuder den som vill att delta i produktionen Ungdomsshow som har premiär i januari 2019. Närmare information om projektet fås av Fia Isaksson, fia.isaksson(at)pargas.fi

Pargas svenska gymnasium blir pilotskola för matematikprogrammet Ville på svenska!


Skolan är med i flera andra projekt.

Nihil impossibile est


Välkommen till Pargas svenska gymnasium!


Datorer: 

Nya studerande vid PSG bör skaffa en dator som har följande egenskaper:

·         Bärbar dator, inte pekplatta

·         64 bits processor, 32 bits stöds inte efter 18.6.2015

·         Högst 17" skärm. Större behöver rektorns lov

·         Plats för nätverkskabel (Ethernet uttag)

·         4GB RAM minne

·         Windows, MacOS eller Linux operativsystem. (ARM processorer stöder inte operativsystemet som används i           studentskrivningarna)

·         BIOS/UEFI (Möjlighet att starta upp operativsystem från USB-port)

·         3,5mm ljudutgång för hörlurar, eller överlopps USB port.

 


Här kan du läsa Studentexamensnämndens råd om anskaffning av dator:  Anskaffning av dator


Datorn bör tas med till skolan varje dag. Den kommer att användas under lektionerna, vid provtillfällena och vid kommande studentskrivningar. Egenskaperna som är uppräknade ovan grundar sig på Studentexamensnämndens krav för att kunna koppla datorn till de digitala studentskrivningsproven Abitti (http://www.abitti.fi/).  Enligt föreskrifterna bör examinanden själv ha med en fungerande dator till skrivningstillfällena.

E-postadresser

Samtliga studerande vid PSG har epostadressen
förnamn.efternamn@elev.pargas.fiFacebook

Nu finns också PSG på Facebook! 


Lärobokslistan
Lärobokslistan är uppdaterad. Klicka på länken till vänster!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------